Prestárli občania  a občania , ktorí si nie sú schopní zabezpečiť donášku potravín

 Zabezpečenie obedov

- prostredníctvom reštaurácie Zlatý orol č. 053 38 10 664  

Zabezpečenie potravín prostredníctvom obecného úradu a to:      

objednávky sa prijímajú utorok až piatok v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. na tel. čísle 053 48 72 636 rozvoz potravín bude v stredu a piatok v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.