Vážení občania,

s cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do 05.04.2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska. 

Pošta Helcmanovce  má otváracie hodiny od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod do 14:00hod. Prestávka  je  od 12:00 hod. do 12:30 hod.  

Slovenská pošta oznamuje občanom, že  štandardné doporučené zásielky doručuje vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Za deň doručenia sa považuje deň vhodenia takejto zásielky do schránky. Doručovanie obyčajných listových zásielok pokračuje ako doposiaľ.

Úradné zásielky si občan prevezme na pošte.