Časový harmonogram pre celoplošné testovanie v obci Helcmanovce

Občanom obce Helcmanovce doporučujeme testovanie podľa nasledovného rozdeľovníka, pokiaľ niekomu nevyhovuje naše odporúčanie,  môže sa prísť testovať aj v inom čase.

Prvý deň testovania 07.11.2020

číslo domu     0 – 75 v čase od 08.00 hod. do 9.30 hod.
číslo domu     76 – 125 v čase od 9.30 hod. do 11.45 hod.

číslo domu – 127 - 175 v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod.
číslo domu – 176 - 225 v čase od 14.30 hod. do 16.45 hod.

číslo domu – 226 - 300 v čase od 18.00 hod. do 19.45 hod.

Druhý deň testovania 08.11.2020


číslo domu  - 301 – 325 v čase od 08.00 hod. do 9.30 hod.
číslo domu  - 326 – 375 v čase od 9.30 hod. do 11.45 hod.

číslo domu –  376 -  425 v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod.
číslo domu –  426-  475 v čase od 14.30 hod. do 16.45 hod.

číslo domu – 476 a vyššie v čase od 18.00 hod. do 19.45 hod.

Prestávky počas testovania v dňoch 07.11. 2020 a 08.11.2020.

1 prestávka v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod.
2 prestávka v čase od 17.00 hod. do 18.00 hod.

Dezinfekcia priestorov bude zabezpečená v hodinových intervaloch do 10 minút.