Časový harmonogram pre celoplošné testovanie v obci Helcmanovce

Občanom obce Helcmanovce doporučujeme testovanie podľa nasledovného rozdeľovníka, pokiaľ niekomu nevyhovuje naše doporučenie,  môže sa prísť testovať aj v inom čase.

Prvý deň testovania 31.10.2020

číslo domu     0 – 50 v čase od 07.00 hod. do 9.30 hod.
číslo domu     51 – 100 v čase od 9.30 hod. do 11.30 hod.

číslo domu – 101-150 v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod.
číslo domu – 151-200 v čase od 14.30 hod. do 16.30 hod.

číslo domu – 201-250 v čase od 18.00 hod. do 19.30 hod.
číslo domu – 251-300 v čase od 19.30 hod. do 21.30 hod.

Druhý deň testovania 01.11.2020


číslo domu  - 301 – 350 v čase od 07.00 hod. do 9.30 hod.
číslo domu  - 351 – 400 v čase od 9.30 hod. do 11.30 hod.

číslo domu –  401-  450 v čase od 13.00 hod. do 14.30 hod.
číslo domu –  451-  500 v čase od 14.30 hod. do 16.30 hod.

číslo domu – 501 a vyššie v čase od 18.00 hod. do 21.30 hod.

Prestávky počas testovania v dňoch 31.10. 2020 a 01.11.2020.

1 prestávka v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod.
2 prestávka v čase od 17.00 hod. do 18.00 hod.

Dezinfekcia priestorov bude zabezpečená v hodinových intervaloch do 10 minút.