Vážení občania,

Obec Helcmanovce oznamuje, že od

4.1.2021 do 24.01.2021 bude obecný úrad z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19  fungovať v obmedzenom režime a to nasledovne:

Pondelok :  nestránkový deň,

Utorok, štvrtok a piatok: od 8.00 hod do 11.00 hod

Streda: od 13.00 hod do 16.00 hod 

V prípade potreby kontaktujte zamestnancov obecného úradu na telefónnom čísle 053 48 72 636 resp.

e mailom na adrese: helcmanovce@helcmanovce.sk

Pracovníci terénnej sociálnej práce sú k dispozícii na tel čísle: 0911 856 327 a e mailovej adrese: tsphelcmanovce@gmail.com