Nové oznamy

Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú ustanovujúcu schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 10.12 2018 /v pondelok / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

23.11.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Komunálne voľby 2018 - výsledky

VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁVY OBCÍ KONANÉ DŇA 10.11.2018 ZA OBEC HELCMANOVCE

11.11.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  31.10.2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

25.10.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

ponúka na predaj urnové miesta, ktoré sú vytvorené v kolumbáriu na starom cintoríne v počte 21 ks. cena za 1 miesto je vo výške  360 € plus cintorínsky poplatok na desať rokov vo výške 10 €.

Bližšie informácie na tel. čísle 053 48 72 636

9.10.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Seľanské Halusky 2018

29.8.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  27.08.2018 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

22.8.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam cestovný poriadok

Prosíme občanov o zaslanie pripomienok k zmene cestovných poriadkov – požadované zmeny spojov pravidelnej osobnej dopravy, ktoré je nevyhnutné realizovať z dôvodu vytvorenia nadväznosti na železničnú dopravu. Pripomienky je potrebné zaslať na obecný úrad do 12.09.2018. Po prerokovaní cestovných poriadkov na porade 20.9.2018 nebudú akceptované ďalšie návrhy na zmeny.

21.8.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

OBEC HELCMANOVCE Vás pozýva na oslavy 74.výročia Slovenského Národného Povstania 28. augusta 2018

21.8.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  24.07.2018 (utorok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

19.7.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  28.06.2018 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

22.6.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  23.05.2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

19.5.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka Deň matiek

Pozvánka Deň matiek 12.5.2018 o 14:00 hod.

7.5.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Obec Helcmanovce Vás pri príležitosti 73. výročia ukončenia II. svetovej vojny pozýva dňa 07. mája 2018 ( pondelok) o 18.00 hod na pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku padlých.

2.5.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  14.03.2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

8.3.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Vianočné trhy

Obecný úrad v Helcmanovciach Vás v spolupráci s občanmi obce Helcmanovce pozýva na Vianočné trhy. Uskutočnia sa dňa 17. decembra 2017 v priestoroch Domu služieb a kultúry v Helcmanovciach so začiatkom o 15.oo hod.

15.12.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  13.12.2017 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

8.12.2017 | Rubrika: Nové oznamy

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV KONANÉ DŇA 04.11.2017 ZA OBEC HELCMANOVCE

7.11.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Výberové konanie

Obec Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce č. 161 

vyhlasuje výberové konanie na

  • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
  • jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

pre viacej informácii kliknite na link.

12.10.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácia pre voliča o práve voliť a práve byť volený

tu ku stiahnutiu 

https://www.minv.sk/?volby-vuc

Zoznam zaregistrovaných kandidátov za poslancov KSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov za predsedu KSK

Príloha

Voľby VUC - info.pdf 

elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je : silvia.semanova@helcmanovce.sk

5.10.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2017 (utorok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

5.10.2017 | Rubrika: Nové oznamy