Nové oznamy

Nové oznamy

Prieskum verejnej mienky

Vážení obyvatelia,

v súvislosti so spracovávanou "Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre región MAS HNILEC" chceme prostredníctvom predloženého dotazníka získať informácie súvisiace s vnímaním pocitu bezpečnosti obyvateľmi vybraných obcí a zistiť ich názor na prácu polície (t. j. spokojnosť, resp. nespokojnosť, prípadne aj odporúčania občanov pre skvalitnenie práce polície do budúcnosti)......

3.11.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 24 .10.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

19.10.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 05.09.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

31.8.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

OcÚ Helcmanovce Vás pozýva na II. ročník súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek. 28. augusta 2016 o 13:00 hod. v areáli pri Kaštieli

26.8.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

OBEC HELCMANOVCE Vás pozýva na oslavy 72.výročia Slovenského Národného Povstania 26. augusta 2016

23.8.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 17.08.2016 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

11.8.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  20.06.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

13.6.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  23.05.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

18.5.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Obec Helcmanovce Vás pri príležitosti 71. výročia ukončenia II. svetovej vojny  pozýva dňa  6. mája 2016 (piatok) o 18.00 h na pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku padlých.

4.5.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Obec Helcmanovce Vás pozýva dňa  8. mája 2016 (nedeľa) o 14.00 h na oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia v dome služieb a kultúry Helcmanovce.

4.5.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Divadelný súbor J.G.Tajovského Vás pozýva na Ženský Zákon

12.4.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu  Zvoz sa uskutoční: 5.4. 2016 o 8:30 hod.

1.4.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  30.03.2016 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

24.3.2016 | Rubrika: Nové oznamy

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV OBCE HELCMANOVCE

15.3.2016 | Rubrika: Nové oznamy

VÝSLEDKY HLASOVANIA

VÝSLEDKY HLASOVANIA V OBCI Helcmanovce VO VOĽBÁCH DO NR SR 5.3.2016

7.3.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 29.02.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

24.2.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

5.2.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Vážený podielnik , podielnička!Výbor Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2016 o 1300 hod. v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom:

13.1.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam - prerokovanie PHSR

11.12.2015 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  15.12.2015 (utorok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

10.12.2015 | Rubrika: Nové oznamy