Nové oznamy

Nové oznamy

Pozvánka

OBEC HELCMANOVCE Vás pozýva na oslavy 72.výročia Slovenského Národného Povstania 25. augusta 2017

17.8.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.08.2017 (pondelok ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

10.8.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  12.07.2017 (streda ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

6.7.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  21.06.2017 (streda ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

17.6.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2017 (streda ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

2.6.2017 | Rubrika: Nové oznamy

POZVÁNKA

Obec Helcmanovce Vás pri príležitosti 72. výročia ukončenia II. svetovej vojny pozýva dňa 05. mája 2017 ( piatok) o 18.00 hod na pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku padlých.

2.5.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Prerušenie distribúcie el. energie máj 2017 v obci Helcmanovce bližšie informácie o termínoch a časoch prerušenia nájdete v sekcii aktuality.

25.4.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  27.03.2017 (pondelok ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

23.3.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  09.03.2017 (štvrtok ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

6.3.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 22.3.2017 cela obec Helcmanovce od 8.00h do 14.30h

4.3.2017 | Rubrika: Nové oznamy

Uzávierka mosta cez Ružín len pre vozidlá nad 3,5 t

KSK zabezpečil dňa 15.12.2016 vytvorenie jednotného informačného miesta na web stránke KSK/Doprava pod odkazom s názvom Most Ružínhttp://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/most-ruzin/

Pod týmto odkazom budú priebežne zverejňované informácie pre verejnosť vrátane aktuálnych obchádzkových trás až do ukončenia rekonštrukcie mosta.

13.12.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  07.12.2016 (streda ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

30.11.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Prieskum verejnej mienky

Vážení obyvatelia,

v súvislosti so spracovávanou "Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre región MAS HNILEC" chceme prostredníctvom predloženého dotazníka získať informácie súvisiace s vnímaním pocitu bezpečnosti obyvateľmi vybraných obcí a zistiť ich názor na prácu polície (t. j. spokojnosť, resp. nespokojnosť, prípadne aj odporúčania občanov pre skvalitnenie práce polície do budúcnosti)......

3.11.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 24 .10.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

19.10.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 05.09.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

31.8.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

OcÚ Helcmanovce Vás pozýva na II. ročník súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek. 28. augusta 2016 o 13:00 hod. v areáli pri Kaštieli

26.8.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

OBEC HELCMANOVCE Vás pozýva na oslavy 72.výročia Slovenského Národného Povstania 26. augusta 2016

23.8.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 17.08.2016 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

11.8.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  20.06.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

13.6.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  23.05.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

18.5.2016 | Rubrika: Nové oznamy