Nové oznamy

Nové oznamy

Pozvánka

Obec Helcmanovce Vás pri príležitosti 71. výročia ukončenia II. svetovej vojny  pozýva dňa  6. mája 2016 (piatok) o 18.00 h na pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku padlých.

4.5.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Obec Helcmanovce Vás pozýva dňa  8. mája 2016 (nedeľa) o 14.00 h na oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia v dome služieb a kultúry Helcmanovce.

4.5.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Divadelný súbor J.G.Tajovského Vás pozýva na Ženský Zákon

12.4.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu  Zvoz sa uskutoční: 5.4. 2016 o 8:30 hod.

1.4.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  30.03.2016 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

24.3.2016 | Rubrika: Nové oznamy

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV OBCE HELCMANOVCE

15.3.2016 | Rubrika: Nové oznamy

VÝSLEDKY HLASOVANIA

VÝSLEDKY HLASOVANIA V OBCI Helcmanovce VO VOĽBÁCH DO NR SR 5.3.2016

7.3.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 29.02.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

24.2.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

5.2.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Vážený podielnik , podielnička!Výbor Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2016 o 1300 hod. v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom:

13.1.2016 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam - prerokovanie PHSR

11.12.2015 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  15.12.2015 (utorok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

10.12.2015 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  25.11.2015 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

19.11.2015 | Rubrika: Nové oznamy

Voľby do národnej rady SR 2016 - Informácia o podmienkach práva

Voľby do národnej rady SR 2016 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

19.11.2015 | Rubrika: Nové oznamy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce

Vážení občania! Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

16.10.2015 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2015 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

22.9.2015 | Rubrika: Nové oznamy

Gelnický beh

Gelnický beh

7.9.2015 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

OBEC HELCMANOVCE Vás pozýva na oslavy 71. výročia Slovenského rodného Povstania 28. augusta 2015

25.8.2015 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce na roky 2015-2020

3.8.2015 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mníšek nad Hnilcom na roky 2015-2020 

 

3.8.2015 | Rubrika: Nové oznamy