Nové oznamy

Nové oznamy

Oznam

Základná škola s materskou školou v Helcmanovciach

Oznamuje, že od 1. decembra 2014 do 31. 7. 2015 disponuje jedným voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu odborného zamestnanca v projekte PRINED .

4.11.2014 | Rubrika: Nové oznamy

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Miestna volebná komisia v Helcmanovciach podľa zákona NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že zaregistrovala kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov OZ.

30.9.2014 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam Voľby 2014

22.8.2014 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na kultúrne podujatie SEĽANSKĚ HALUŠKY

22.8.2014 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 02.06.2014 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

28.5.2014 | Rubrika: Nové oznamy

Video zo schodze Urbarskej spoločnosti

Video zo schodze Urbarskej spoločnosti

18.2.2014 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky:

29.1.2014 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

 Vážený spoločník,

pozývame Vás na ustanovujúce valné zhromaždenie spoločníkov US-PS, ktoré sa bude konať dňa 25.01.2014.

V zmysle zákona č.97/2012 sa jedná o zakladajúcu schôdzu US-PS Helcmanovce s právnou subjektivitou, preto je účasť dôležitá, osobne alebo zastupovaním na VZ nakoľko je potrebné zabezpečiť nadpolovičnú väčšinu podielov.

Pokiaľ takúto osobu nemáte, je možné splnomocniť aj niektorého člena doterajšieho výboru: Šustrík Ondrej, RNDr.Burčák Milan, Vimpeľ Vladislav, Ing. Mikolaj Dušan, Furimská Anna, Šrenkelová Andrea, Pisko Peter a to osobne alebo zaslaním na adresu Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Helcmanovce č. 161, 055 63.


3.1.2014 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2013 (Pondelok) 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

12.12.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Oznámenie o určení volebných okrskov a určení volebných miestností

09. novembra 2013 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny  sa uskutočnia voľby do Košického samosprávneho kraja.

22.10.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2013 (Pondelok) 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

18.10.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vyhlásenie voľby na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Helcmanovce

25.9.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 23.9.2013 (Pondelok) 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

19.9.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania.

pozývame Vás  na CIRKUSOVÚ SHOW: 27.8.2013 o 18.00 v DSaK Helcmanovce

 

23.8.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážený občania,

z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektrickej energie  v termíne:

 

22.8.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania.

V obci Helcmanovce sa uskutoční zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. 12.8. 2013 v čase od 10.00   hod.

6.8.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Prerušenie distribucie elektriny.

 

3.6.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás vážení občania na miestne  oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia v nedeľu

12. mája 2013 o 14. hodine v dome služieb a kultúry.

 

9.5.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 13.05.2013 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

9.5.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Vážení občania, pozývame Vás na miestne oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom, ktoré sa  v našej obci budú konať  dňa 07. mája 2013 o 16.00 hodine s týmto programom:

6.5.2013 | Rubrika: Nové oznamy